Інклюзивне лідерство для сталого розвитку компаній

Inclusive leadership for sustainable development of companies

Duration: from 7 hours

Format: online

Світовий досвід показує, що компанії є більш стійкими, ефективними та стабільними, якщо до складу їхніх рад директорів та вищого керівництва входять чоловіки та жінки з різною кваліфікацією, навичками та досвідом.У відповідь на ці зміни ASDE розробила тренінги, орієнтовані на: чоловіків і жінок, які вже є членами рад директорів або обіймають керівні посади, а також на жінок, які готуються обійняти керівні посади.

  Модуль 1: Інклюзивне лідерство
  Модуль 2: Розмаїття, рівність та інклюзивні стратегії
  Модуль 3: Обґрунтування сталого зростання

World experience shows that companies are more resilient, efficient, and stable when their boards of directors and senior management include men and women with diverse qualifications, skills, and experience.
In response to these changes, ASDE has developed training programs oriented towards: men and women who are already members of boards of directors or hold senior positions, as well as women preparing to take on leadership roles.

  Module 1: Inclusive Leadership
  Module 2: Diversity, Equality, and Inclusive Strategies
  Module 3: Justifying Sustainable Growth
Illustration

Тренерка - Аліна Соколенко

Співзасновниця та членкиня правління Асоціації експертів зі сталого розвитку (ASDE)
Аліна Соколенко має понад 15-ти річний досвід в стійких фінансах та інвестиціях. Протягом останніх 10 років пані Аліна працює міжнародною експерткою зі сталого розвитку для багатьох організацій, включаючи Світовий банк, МФК, ЄБРР, FMO, ПРООН та ін. в Європі та Центральній Азії.
Має ступінь магістра екології та бізнес-адміністрування, є сертифікованою експерткою зі стійких фінансів, ліцензованою тренеркою з нефінансової звітності GRI, аудиторкою ISO та сертифікованою інструкторкою кругової економіки.

Trainer - Alina Sokolenko

Co-founder and board member of the Association of Sustainable Development Experts (ASDE)

With over 15 years of experience in sustainable finance and investments, Alina has worked internationally as an expert in sustainable development for various organizations, including the World Bank, IMF, EBRD, FMO, UNDP, and others in Europe and Central Asia, over the past 10 years.

She holds a master's degree in ecology and business administration and is certified as an expert in sustainable finance, a licensed GRI non-financial reporting trainer, an ISO auditor, and a certified circular economy instructor.

Illustration